Åsa Lindberg

Företagssköterska

Åsa Lindberg är en av våra företagssköterskor och navet i vår företagshälsa.

Åsa har en lång och gedigen erfarenhet med över 20 år inom företagshälsovården. Hon har en bred erfarenhet av olika kundföretag inom olika branscher – allt från statliga och kommunala arbetsplatser till privata inom både industri och kontor.

För Åsa är det viktigaste inom företagshälsovården dialogen och relationen man skapar med kundföretagen. Den nära dialogen är en förutsättning för att kunna vara behjälplig i deras förebyggande arbetsmiljöarbete och råda dem till bästa arbetsmiljölösningar.