KBT-terapi

På Palmers erbjuder vi både enstaka stödsamtal samt längre KBT behandlingar. Vår terapeut anpassar behandling och stöd efter kundens situation och behov. 

Vi tar bland annat emot klienter som lider av stressproblematik, utmattning, oro och ångest, sömnsvårigheter etc. Vi har stor erfarenhet av behandling av både vuxna och ungdomar.

Boka ett första besök på vår mottagning i Malmö. I slutet av det första samtalet kommer du få en bedömning på hur många behandlingstillfällen din problematik uppskattas behöva samt hur ni kan arbeta med svårigheterna. Har du praktiska frågor inför besöket kan du skicka ett mail till oss.

Vi har inte avtal med Region Skåne och kan därför inte ta behandlingar på remiss.

Möt vår KBT-terapeut

Emma Lundgren är KBT-terapeut och Leg. Arbetsterapeut med mångårig erfarenhet av terapeutiskt arbete gällande stress, utmattning, panikångest, sömnsvårigheter och annan psykisk ohälsa. Hon arbetar även med aktivitetsbalans i vardagen samt har extra utbildning i smärthantering.

Emma tar emot både vuxna, tonåringar och företag.

Emma behandlar inte anorexia, bulimi eller missbruksproblematik då detta bäst behandlas av team med särskild kompetens inom respektive område.

Emma Lundgren - KBT-terapeut

Vad är KBT-terapi?

KBT kan användas vid många olika former av psykisk ohälsa. Behandlingsformen har ett mycket stort vetenskapligt stöd. I KBT tränar man sig på att använda nya beteenden och/eller tankemönster. Målet är att påverka de tankar, känslor eller beteenden som skapar eller kvarhåller psykiska problem till något som är mer hjälpsamt.  Därigenom kan man uppnå ökad psykisk hälsa. KBT är en strukturerad behandlingsform och den bygger på att terapeut och klient arbetar tillsammans.

KBT inleds med en bedömning för att kunna ringa in vad som behöver behandlas. (Utan bedömning blir terapi som att sätta in medicinering utan undersökning eller provtagning.) Under terapisessionerna utforskar vi mönster som kan skapa eller bidra till psykisk ohälsa eller obalans. Du får också lära dig mer om de besvär du önskar behandla vilket gör att du får lättare att se vad det är som påverkar ditt mående.

Mellan sessionerna arbetar du med hemuppgifter som vi har bestämt tillsammans där graden av utmaning följer terapins plan och styr mot din målsättning. Det kan till exempel handla om att prova nya tankesätt eller att observera dina beteenden i olika situationer.

Vid terapiavslut arbetar vi med återfallsprevention för att minska risken att problemen återkommer. Vi kartlägger då vilka tecken du ska vara vaksam på för att se om du börjat falla in i gamla beteenden på nytt. Därefter sammanställer vi vad som har varit hjälpsamt för dig under terapin så du står bättre rustad när livet åter ger dig utmaningar.

Varmt välkomna att boka tid för bedömning.

Stödsamtal

Ibland är livet svårt. Människor vi älskar dör eller lämnar oss. Vi mår dåligt på arbetsplatsen. Eller i en relation. Ibland kan det kännas svårt att bära sorg, rädsla, oro, förtvivlan eller ilska på egen hand.
Vid dessa tillfällen kan det vara skönt att få prata med någon som inte är inne i ditt vanliga liv. Där du är fri att säga precis vad du vill utan att tänka på hur orden faller. Någon som lyssnar förutsättningslöst och som, om du vill, kan ge råd kring hur du kan ta hand om dig själv när det är svårt. Stödsamtal kan bokas precis så tätt eller glest som du behöver. Du behöver inte veta precis vad du behöver hjälp med när du kommer. Behöver du bara berätta så är det gott nog och vi behöver inte lösa något när vi ses. Samtalet i sig är poängen.

För företag

På Palmers erbjuder vi såväl individuell behandling som föreläsningar för ledare och chefer eller arbetsgrupper. Till KBT-terapeut Emma Lungren kan du som chef eller din personal komma för enstaka stödsamtal vid behov eller för en KBT (kognitiv beteende terapi) behandling där man bearbetar ett specifikt problem över längre tid.

Tillsammans med en arbetsmiljökonsult håller Emma en mycket uppskattad föreläsning för chefer/ledare.

Föreläsningen innehåller:

  • Vilket ansvar har arbetsplatsen för den psykiska hälsan?
  • Tecken på psykisk ohälsa bland medarbetarna.
  • Hur våga tala med den som mår dåligt?
  • Vad ska man tänka på vid återkomst till arbetet efter sjukskrivning för psykisk ohälsa?
  • Återfallsprevention.