PALMER FÖRETAGSHÄLSA

En hälsopartner utöver det vanliga för dig och dina medarbetare

Hos Palmers Företagshälsa får du en modern och komplett företagshälsovård. Som tillägg till de traditionella företagshälsovårdstjänsterna har vi även Malmös skarpaste friskvårdsteam. Detta garanterar att proaktiv hälsa är en röd tråd i allt vi gör. Dessutom skapar det korta vägar och snabba insatser för dig och dina medarbetare. Allt finns under ett tak.

Vi kan hjälpa dig som företagskund på individ-grupp- och organisationsnivå. Vi jobbar förebyggande och har ett holistiskt förhållningssätt i allt vi gör och hjälper dig som kund genom att föreslå åtgärder på rätt nivå med rätt kompetens.

Vi vill ha ett nära samarbete med våra medlemsföretag. Genom flexibilitet och lyhördhet vill vi skapa en långsiktig relation som er hälsopartner.

Med oss som företagshälsa förstärker du inte bara ditt team utan även ditt varumärke.

På Palmer Företagshälsa är vi specialister på hälsa och arbetsliv. Vi har kompetens inom:

Vi är godkända anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd av Försäkringskassan.

Arbetslivsinriktade kartläggningar

Exempel på undersökningar och kartläggningar

  • Hälsoprofilbedömning med livsstilsprover
  • Hälsosamtal inkluderat provtagning
  • Kund/branschanpassade hälsokontroller
  • Livsstilskartläggning med Firstbeat Life

Palmer Företagshälsa är en godkänd anordnare av samordnade rehabiliteringsinsatser via Försäkringskassan. Du som arbetsgivare kan ansöka om ekonomiskt bidrag för att anlita oss. Vi kan hjälpa till med utredning, planering, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade åtgärder.

Palmer Friskvårds rehabiliteringsteam, som består av företagsläkare, företagssköterska, psykoterapeut samt rehabspecialister i form av naprapat och sjukgymnast, arbetar med alla rehabsprocesser i ert företag. Teamet kan göra en översyn, skapa rutiner, utbilda och finnas som en resurs för er löpande verksamhet. Palmer Friskvård är en ackrediterad företagshälsovård via försäkringskassan.
Vi kan leverera ergonomiöversyner samt utbildningar både mot kontor och produktion. Vi har även samarbetspartner som kan leverera ergonomisk kontorsutrustning.
Palmer friskvård samarbetar med en heltäckande leverantör av arbetsmiljötjänster så vi kan säkerställa en säker arbetsmiljö för er. Tjänster som arbetsmiljöingenjören kan hjälpa till med är riskbedömningar, mätningar av olika slag och utbildningar inom arbetsmiljö såsom Bättre arbetsmiljö (BAM) och Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag?

Möt vårt företagsteam

Våra erfarna företagssköterskors kompetens är en mycket viktig resurs inom vår företagshälsa, de ansvarar och utför majoriteten av de arbetsmedicinska undersökningar vi erbjuder. Vid behov kopplas vår företagsläkare eller andra kompetenser in.