Emma Lundgren

Leg. KBT- & Arbetsterapeut

Emma Lundgren är KBT-terapeut och Leg. Arbetsterapeut med mångårig erfarenhet av terapeutiskt arbetet gällande stress, utmattning, panikångest, sömnsvårigheter och annan psykisk ohälsa.

Hon arbetar även med aktivitetsbalans i vardagen samt har extra utbildning i smärthantering. Emma tar emot både vuxna och tonåringar och är en del av vår företagshälsa.

Emma behandlar inte anorexia, bulimi eller missbruksproblematik då detta bäst behandlas av team med särskild kompetens inom respektive område.