IR BASTU

Bastubad är en erkänd behandlingsmetod för att uppnå ett ökat välbefinnande. När man svettas förs toxiner bort från kroppen via huden, vilket gör att kroppen vitaliseras och man känner sig friskare.

En infraröd bastu (ir bastu) är ett behagligare sätt att basta som har ännu fler hälsofördelar jämfört med traditionellt bastubad. Eftersom värmen tränger djupare ner i kroppen än vid vedeldning eller ånga uppnås en effektivare kaloriförbränning. Det blir också lättare för kroppen att svettas ut farliga toxiner. 

När du ir bastar hos oss ingår handdukar, schampo, balsam, duschtvål och hårstylingprodukter.

De som tycker att vanlig bastu är för varm och får svårt att andas, upplever oftast inte dessa problem i en IR-bastu.

Testa IR bastu som behandling vid ömma och stela muskler

Det infraröda ljusets hälsoeffekter är många

Det terapeutiska infraröda ljuset/värmen i en IR-bastu har en förmåga att tränga djupt ner i vävnaden där frekvensen skapar en resonans med kroppens celler. Det är en naturlig process som skapar värme inifrån och ger på så sätt kroppen en energiinjektion.

Energihöjningen, ökad syresättning i blodet samt förbättrad blod- och lymfcirkulation är bara några av de resultat som uppstår och som leder till att kroppens självläkande processer sätter fart. Det infraröda ljuset/värmen ger en direkt påverkan på muskler, leder, nervändor och kapillärer och blir på så sätt ett hjälpmedel för många och en bra komplettering till många andra behandlingar.

KONTRAINDIKATIONER

Självklart skall inte ir bastu användas för att bota eller behandla ett sjukdomstillstånd.

Om du är diagnostiserad med en viss sjukdom eller använder receptbelagda läkemedel kontakta din läkare för att kontrollera att dina läkemedel eller din sjukdom inte påverkas negativt av ökad kroppstemperatur, blodcirkulation eller ökad svettning.

RISKER

En akut ledskada bör inte värmebehandlas med infraröd under de första 48 timmarna eller till dess att värmestegringen och svullnaden i leden har avtagit. En kroniskt svullen och varm led reagerar endast mycket svagt eller inte alls på värme behandling.

Vid akut pågående infektion i tand, led eller hud skall inte värmebehandling utföras.  Vid graviditet bör inte ir bastu användas som följd av att det kan innebära obehag vi ökad kroppstemperatur och blodcirkulation.

Vid implantat såsom höftled, knäled, plattor, skruvar, cerclage och märgspikar blir de ej uppvärmda av de långvågiga infraröda strålarna och påverkas inte av infrabastu. Om du är osäker bör du konsultera med din läkare. Upplevs smärta nära ett implantat i samband med infraröd bastu skall användandet naturligtvis avbrytas. Implantat av silikon såsom näsa eller öron ersättningar samt bröst absorberar de infraröda strålarna. Silikon smälter dock först vid 200 grader C (en infrabastu värmer mellan 40-60 grader C) Infrabastu innebär ingen skada eller något ogynnsamt för dessa implantat konsultera dock med din läkare eller representant för tillverkaren av implantatet om osäkerhet finns.

Användande av ir bastu skall enbart normalt medföra en behaglig känsla skulle du uppleva smärta eller att något tillstånd förvärras av användandet av infrabastu skall du avbryta. Ir bastu är vid denna tidpunkt inte lämplig för dig.