REHABILITERING

Vi hjälper dig som vill komma tillbaka efter en skada.

Våra uppdragsgivare är privatpersoner, företag och försäkringsbolag.

Våra terapeuter gör en undersökning, bedömer nuläget och lägger sedan upp ett individuellt träningsprogram. Längden på rehabiliteringen avgörs av den diagnos och bedömning som naprapaten eller fysioterapeuten gör.

Rehabiliteringen inleds med specifika tester för att kunna mäta framsteg och följs upp under rehabiliteringsperioden för att ligga till grund för en rehabiliteringsrapport.

Bakom terapeuten står ett helt wellness team av personliga tränare, massörer och dietister som efter din rehab kan hjälpa dig att skapa långsiktiga och hållbara hälsosamma vanor för att nå dina mål. 

Vill du komma igång med din rehabilitering?

Möt våra terapeuter

Palmers är ansluten till ett flertal försäkringsbolag.