DIETIST

Förbättra din hälsa genom kosten!

Kosten är central för vår hälsa och är därför en viktig del i vår holistiska Palmermetod. Vill du göra en förändring i din hälsa som är hållbar så är kosten en av nycklarna. Hos vår dietist får du professionell hjälp och rådgivning samt verktyg för att nå dina mål.

En dietist kan hjälpa dig med följande:

  • Övervikt och fetma
  • Undervikt
  • Diabetes och höga blodsockervärden
  • Högt blodtryck och högt kolesterol
  • Mag-tarmbesvär och sjukdomar (Chrons, Ulcerös Kolit, IBS)
  • Bristfällig/ensidig kost
  • Övervikt hos barn
  • Kostråd under en graviditet
  • Förebyggande av sjukdom
  • Idrottsnutrition

Vill du träffa vår dietist?

Möt vår dietist - Emilia Polster

Emilia Polster är en erfaren dietist som har hjälpt många människor att förbättra sin hälsa genom kosten.

Med 15 års erfarenhet inom sitt område har Emilia utvecklat en stark förståelse för hur kosten kan påverka kroppen och hälsan. Hon hjälper dagligen klienter med bland annat viktminskning, idrottsnutrition och IBS.

Hos Emilia får du personlig och professionell service, hon strävar alltid efter att arbeta tillsammans med sina klienter för att hjälpa dem att nå sina mål. Varje klients behov och mål är unika därför anpassar hon alltid sina råd och rekommendationer efter varje persons individuella situation.

Emilia Polster - Dietist
"Varje gång vi äter kan vi påverka vår hälsa i en positiv riktning. "