IDROTTSNUTRITION

Kost för dig som är idrottare!

En väl sammansatt och individanpassad kost kan hjälpa idrottare att uppnå sina prestationsmål genom rätt balans av näringsämnen, vätskor och energi för att möta kraven från deras sport.

Hos oss på Palmers får du som idrottare hjälp av vår dietist att utveckla en personlig idrottsnutrition som tar hänsyn till dina specifika behov, mål och preferenser.

Dietisten kan analysera din kost och komma med rekommendationer kring justeringar som kan göras för att säkerställa att dina näringsbehov uppfylls. Exempel på detta kan vara att säkra rätt mängd kolhydrater för energi eller protein för muskelreparation och återhämtning.

Utöver matval kan vår dietist också hjälpa idrottare med hydreringsstrategier, eftersom korrekt hydrering är avgörande för optimal atletisk prestation. Du kan få vägledning om kost innan och efter träning för att hjälpa till att optimera prestation och återhämtning.

En dietist kan spela en avgörande roll i att hjälpa idrottare att nå sina mål genom att tillhandahålla individuell rådgivning och stöd.

Vi jobbar med alla grupper av idrottare, allt från elitidrottare till vardagsmotionärer och våra kostrekommendationer baseras på en vetenskaplig grund samt erfarenhet av att jobba med idrottare.

Vill du veta mer om hur du som idrottare kan optimera kosten?