INTROPROGRAM

För att kunna skräddarsy ditt medlemskap rekommenderas alla nya kunder att genomgå Palmers introduktionsprogram.

Programmet, som är baserat på Palmermetodens fyra grundpelare, är en omfattande kartläggning av nuläget som pågår i ca 4 veckor.

Efter genomfört program skräddarsyr vi en plan till dig baserat på det underlag teamet tagit fram.

palmermetoden

Detta ingår i ditt introduktionsprogram

Livsstilsscreening

Firstbeat är ett av världens mest validerade hjärtmätningsinstrument som mäter hjärtslag, rörelse och HRV (hjärtfrekvensvariabilitet).

Med hjälp av ett mätinstrument samt en app kan du följa din balans mellan stress och återhämtning. Dessutom får du en bedömning på ditt konditionsvärde och kan se hur mycket du rör på dig. Mätningen kompletteras med ett feedbacksamtal.

Kost & Näringsscreening

Kosten spelar en stor roll för vår hälsa och är en viktig del att se på när vi gör en kartläggning. Denna del innefattar ett samtal med dietist där ni går igenom kostvanor samt får rådgivning baserat på utgångsläge och målsättning.

fysioterapi sjukgymnastik malmö
Fysisk Screening
Genomgång av rörelsemönster, fystester och kroppsammansättningsanalys. Genomförs av personlig tränare eller terapeut beroende på behov.
irbastu malmö
Energiboost

Återhämtningen är viktig. IR bastu (40min) eller Dry floating (20min)​ plus en 25 minuters massage är inkludert i din introduktion. 

personlig träning palmers
PT-träning, behandling eller samtal
2 timmar som bestäms utifrån ovan kartläggning.

Boka en konsultation med våra Wellness Managers för mer information.

Anna-Mia Thysell
Malmö

Albin Andersson
Lund